Velkommen til Stege Zoneterapi

Lidt om den blide Zoneterapi, udført med 20 gr. trykket

20 gr trykket virker ved, at terapeuten vibrerer ganske let med fingerspidserne. Dette bevirker at nervesystemet igen begynder at reflektere optimalt og normalt. Alle organer, led og væv, bliver forsynet med ny energi og tilsyneladende er det den faktor, der iværksætter de opbyggelige processer, som sker efter en zoneterapeutisk behandling. Det blide tryk skaber ro i patienten, mange falder i dyb søvn. I denne fase observeres ofte reflektoriske bevægelser i patienten, spændinger bliver forløst. Der findes næppe nogen anden behandlingsform, der med sin blidhed fører mennesket ind i sin egen indre ro. Den indre ro er ligeledes en del af det fundament, som påvirker helbredet i positiv retning

Zoneterapien skaber altså grundlaget for at legemets egne kræfter kan genvindes. Det tager tid og patienten må derfor væbne sig med tålmodighed. Ethvert menneske har sin egen hastighed at udvikle sig ved og det må behandlingen rette sig efter.

Forskellen mellem lægelig behandling er rettet mod at bekæmpe sygdommen, hvor alternativ behandling sætter fokus på at sætte de fysiske/psykiske funktioner i gang, altså styrke menneskets iboende ressourcer. I denne forbindelse skal også nævnes den energi, terapeuten overfører til patienten via sin berøring, hvilket kan måles. Strålefeltet omkring kroppen øges betragteligt under behandlingen, hvilket bl.a. bevirker øget modstandskraft overfor ydre disharmoni.

For at mennesket kan bibeholde sin oprejste stilling, er det vigtigt, at de strukturelle linier holdes i balance, d.v.s. at holde ryggen rank. Forstyrres denne rankhed ved f.eks. at mennesket har et forfodsfald eller lider af platfodethed eller lignende deformiteter, vil det påvirke ryggen eller den oprejste linie og i værste fald, kan en sådand holdning bevirke sygdom eller unødig slitage. Det oprejste princip er måske endnu mere vigtig at være opmærksom på nu i vor tid, eftersom vi udvikler et liv i mere og mere siddende stilling.

I de tilfælde, hvor patienten har foddeformiteter, kombineres behandlingen altid med en konsultation hos en fodterapeut med henblik på et evt. indlæg. Denne kombination har vi rigtig gode erfaringer med. Uden indlæg virker zoneterapien kun midlertidig i disse tilfælde

I behandlingsforløbet kan indgå samtale/råd om kost og kosttilskud/urteteer, der vil være gavnlige og opbyggende for den individuelle patient, samt fysiske øvelser og råd om kreativ udfoldelse. Zoneterapi  bruges om forebyggende, led i sygdomsbekæmpelse og personlighedsfremmende udvikling.

Hvilke reaktioner vil kunne iagttages under og efter en behandling:

Under behandlingen vil patienten mærke en strømmende fornemmelse fylde organismen, som medfører en dyb indre ro. Der kan være vandladningstrang og sultfornemmelse (man bør have spist inden behandlingen), samt en lettere hovedpine. I dagene efter behandlingen øges udskillelsen af kroppens sekreter, såsom urin, afføring og slimafsondring. Lettere humørsvingninger kan forekomme.

Gamle lidelser, der er indkapslet i organismen p.g.a. medicin eller traumatiske oplevelser, vil blive frigjort, hvilket er tegn på at organismen søger at helbrede sig selv.

For at opnå en varig stabilitet, må man i mange tilfælde påregne 8 - 10 behandlinger, med mulighed for opfølgning.

Behandlingsvarighed er ca. 2 timer.

Pris pr. behandling er p.t. 650,00 kr. dog pensionister og børn u. 18 år er prisen 325,00

Behandlingsforløbet er individuelt, dog behandles tidligst hver 14 dag de første 3 - 4 gange. Derefter øges afstanden mellem behandlingerne.

Vel mødt.

Zoneterapeut Ebbe Larsen